top of page

Noteikumi

1. Rezervācijas noteikumi
Numuru rezervācija, viesu ierašanās un izbraukšana no viesnīcas var notikt jebkurā diennakts laikā.
Viesu izbraukšanas reģistrācija notiek līdz plkst.12:00, ierašanās reģistrācija sākas no plkst. 15:00. Ja izbraukšana notiek pēc noteiktā laika (pēc plkst. 12:00), viesnīcas administrācijai par viesnīcas numura izmantošanas aprunātā termiņa pārsniegšanu ir tiesības iekasēt 50% no pilnas cenas par vienu nakti par papildus numura izmantošanu līdz 18:00 un 100% par vienu nakti par papildus numura izmantošanu pēc 18:00.

2. Rezervācijas atcelšana
Viesis var atcelt rezervāciju tajā gadījumā, ja viņš ir mainījis savus nolūkus.
Rezervācijas atcelšanas pirms 48 stundām pirms ierašanās dienas gadījumā naudas sods netiks piemērots. Ja rezervācija tiek atcelta vēlāk par augstākminēto laiku vai arī viesis neierodas noteiktā laikā, viesnīcai ir tiesības uz kompensāciju 100% apmērā no uzturēšanās maksas attiecīgā numurā par diennakti. 
Pirms viesa ierašanās viesnīca patur sev tiesības iepriekš bloķēt kredītkartes līdzekļus 100% apmērā no uzturēšanās maksas attiecīgā numurā par diennakti. 
Kredītkartes līdzekļu bloķēšana notiek 10 dienas pirms viesa ierašanās. Ja numurs tiek rezervēts mazāk kā 10 dienas pirms viesa ierašanās, kredītkartes līdzekļu bloķēšana notiek uzreiz pēc rezervācijas. 
Ārkārtējā situācijā viesnīcai ir tiesības atcelt rezervāciju objektīva iemesla dēļ, piemēram:
- forsmažora vai citi apstākļi, par kuriem viesnīca nenes nekādu atbildību un kuri kavē pakalpojumu sniegšanu; 
- numura rezervācijas brīdī bija iesniegta maldinoša vai nepatiesa informācija, kura attiecas uz tādiem svarīgiem faktiem, kā nepatiesi personas dati vai uzturēšanās mērķis;
- viesnīcai ir tiesības uzskatīt, ka pakalpojumu izmantošana no viesa puses var kavēt viesnīcas nepārtrauktu darba gaitu, kā arī apdraudēt drošību vai sabiedrisko reputāciju, neatkarīgi no tā, vai situācija ir Latvijas Republikas valstisku institūciju vai viesnīcas administrācijas kompetencē;
Par pamatotu rezervācijas atcelšanu no viesnīcas puses viesam nav tiesību uz zaudējumu kompensāciju.

3. Pieņemamās kredītkartes
Rezervējot viesnīcas numuru, viesam ir jāpaziņo administrācijai kredītkartes numurs un tās derīguma termiņš, tādā veidā garantējot viesnīcas pakalpojumu apmaksu rezervācijas vēlas atcelšanas vai neierašanās gadījumā. Viesnīcas pakalpojumu apmaksai tiek pieņemtas kredītkartes American Express, Visa, Euro/Mastercard, Maestro.

4. Apmaksas noteikumi
Rēķinam par viesnīcas pakalpojumiem jābūt apmaksātam pirms vai klienta izbraukšanas brīdī no viesnīcas. Ja klients neapmaksā viesnīcas pakalpojumus līdz noteiktam laikam, viesnīcai ir tiesības iekasēt summu pilnā apjomā par uzturēšanos viesnīcā un sniegtiem papildpakalpojumiem no klienta norādītās kredītkartes. 
Papildpakalpojumi netiek automātiski iekļauti uzturēšanās maksā, bet tiek apmaksāti atsevišķi pirms vai klienta izbraukšanas brīdī no viesnīcas.
Viesis var iemaksāt drošības naudu papildpakalpojumu apmaksas rēķinā. 
Apmaksa par uzturēšanos viesnīcā un papildpakalpojumiem notiek pēc cenrāža, kuru apstiprina viesnīcas administrācija.

5. Viesnīcas administrācija nosaka pakalpojumus, kuri ir ietverti uzturēšanās maksā. Ietvertie uzturēšanās maksā pakalpojumi tiek sniegti tikai reģistrētiem viesiem.

6. Viesnīcas numuri ir aprīkoti ar individuāliem seifiem, kuri ir piemēroti viesu personīgo mantu glabāšanai. Viesnīca nenes atbildību par klientu mantu zaudējumu.

7. Mūsu viesnīcā ir aizliegts apmeklēt koplietošanas telpas (restorāns, kafejnīca, bārs, viesnīcas halle) peldkostīmos un halātos, kā arī smēķēt numuros un nesmēķētāju zonās.

8. Reģistrācijas brīdī katrs viesis saņem numura elektronisko atslēgu. Viesu un viņu mantu drošības nolūkos ir aizliegts nodot elektronisko atslēgu trešajām personām. Katrs viesnīcas klients nes atbildību par saņēmtās numura elektroniskās atslēgas bojāšanu vai zaudēšanu viesnīcas priekšā.

9. Bērnu izvietošana un papildus gultu piedāvāšana
Izvietojot vienā numurā uz papildus gultām bērnus jaunākus par 12 gadiem, papildus gulta tiek piedāvāta bez maksas. 
Par papildus gultas piedāvāšanu pieaugušajam vai bērnam vecākam par 12 gadiem ir jāmaksā 40.00 EUR par papildus gultu par nakti.
Maksimālais iespējamais papildus gultu skaits numurā - 1.
Pēc viesa pieprasījuma papildus gultas izmanošanai jābūt apstiprinātai numura rezervācijas laikā. 

10. Mājdzīvnieki
Mūsu viesnīca nav aprīkota mājdzīvnieku izvietošanai. Izņēmuma gadījumos dzīvnieku izvietošana viesnīcas teritorijā tiek saskaņota ar viesnīcas direkciju.

11. Drošība
Jums piedāvātā informācija būs iekļauta viesnīcas Royal Spa & Hotel Resort datu bāzē un būs izmantota tikai viesnīcas nepieciešamu darbību veikšanai. Visa informācija ir konfidenciāla.
Drošības nolūkos viesnīcas teritorijā ir noteikts viesu autotransporta caurlaides režīms. Izbraucot no viesnīcas teritorijas, ir nepieciešams saņemt caurlaides karti. 
Viesu personiskās drošības un viesnīcas teritorijas kārtības saglabāšanas nolūkos tiek veikta video novērošana. 
Lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos, viesiem stingri ir jāievēro vispārpieņemtās normas un ugunsdrošības noteikumus.
Ja klientam tiek piedāvāta par maksu vai par velti stāvvieta viņa automašīnai garāžā vai viesnīcas autostāvvietā, tad tas nav identisks glabāšanas līgumam. Viesnīca nenes atbildību par autotransporta zaudēšanu vai tā bojājumiem, pat ja tas ir novietots un atrodas viesnīcas teritorijā.

12. Svarīga informācija

Royal Spa & Hotel Resort ievēro „nesmēķēšanas” politiku viesnīcas teritorijā. Par smēķēšanu numurā un citās vietās, kur ir novietotas zīmes par smēķēšanas aizliegšanu, tiks iekasēts sods 150 EUR apmērā par katru smēķēšanas gadījumu.
Viesnīcas direkcijai ir tiesības atteikties apkalpot viesi, kurš ir alkohola vai narkotiku reibumā.
Uzturēšanās noteikumu pārkāpšanas gadījumā viesnīcas direkcijai ir tiesības atteikt viesim turpmāk atrasties viesnīcā .
Viesnīcas īpašuma bojājumu un/vai iznīcināšanas gadījumā klienta vainas vai neuzmanības dēļ, viesis apņemas atlīdzināt viesnīcai nodarīto kaitējumu un zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
Visi strīdi, pretrunas un nesaskaņas tiks nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

13. Papildinformācija
Slimības, alerģijas un citu svarīgu faktoru, kuri ietekmē Jūsu uzturēšanos viesnīcā, gadījumos, lūdzam Jūs informēt par to viesnīcas personālu numura rezervācijas brīdI

bottom of page